Palvelut

Tarjoamme monipuolisia maanrakennuspalveluita

Kokonaisurakointi

 • Infrarakentaminen
 • Maanrakennus ja pohjatyöt
 • Vesihuoltolinjojen rakennus ja saneeraus
 • Katurakentaminen ja saneeraus
 • Muut putki- ja johtolinjat

Kone- ja maanrakennuspalvelut yksityishenkilöille

 • Omakotitalojen pohjatyöt
 • Salaojitukset ja sadevesiputkitukset
 • Jätevesiviemäröinnit
 • Pihatyöt

Kone- ja kuljetuspalvelut

 • Vuosisopimukset kaupungeille, kaupunkikonserneille, vesilaitoksille, sähkölaitoksille, energiayhtiöille ja teleyhtiöille.
 • Tuntityöt

Muut palvelut

 • Kantavuus- ja tiiveysmittaukset LOADMAN pudotuspainolaitteella sekä levykuormituslaitteistolla
 • Mittauspalvelut gps/gnss-järjestelmällä ja robottitakymetrillä
 • 3D-mallinnukset
 • Roudansulatus Heatwork 1800 roudansulatuslaitteella
 • Muoviputkien puskuhitsaus sekä sähkömuhvihitsaus
 • Muovisten maakaasuputkien asennus ja hitsaus 8bar asti